Alıntılar

İnsan arzu ettiği gibi davranabilir, ancak arzu ettiği gibi arzu edemez.

Schopenhauer